Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (12068)

Celkem hlasů: 53371
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Poskytované služby

Speciálně pedagogické centrum nabízí:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, metodické a terapeutické služby
 • informační a poradenské služby voblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením
 • zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžných typů škol
 • odborné poradenství, konzultace, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • psychologická a speciálně pedagogická vyšetření dětí z důvodu:
 • posouzení školní zralosti
 • výběru a zařazení do odpovídajícího typu předškolního a školního zařízení
 • řešení výukových i výchovných problémů dětí stělesným a mentálním postižením
 • přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte
 • profesní orientace
 • vydávání odborných posudků pro potřeby správních řízení
 • tvorby individuálních vzdělávacích plánů a konzultace při jejich realizaci
 • podpory, pomoci a následné péče při integraci dětí se zdravotním postižením do běžných škol
 • doporučení asistenta pedagoga

Další poskytované služby:

 • Ambulantní i terénní logopedická péče u klientů s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou.

 

 • Sociálně právní poradenství

Pomoc při orientaci v základních právních předpisech a zdravotně sociálních souvislostech spojených se zdravotním postižením dítěte (náležitosti posuzování zdravotního stavu, přiznání mimořádných výhod, systém sociálních dávek a sociální péče, adresář organizací poskytujících sociální služby, aj.)

 

 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku

Služby tzv. rané péče zahrnující podporu rodiny s dítětem s postižením během prvních let jeho života. Podpora spočívá v komplexním poradenství zaměřeném na optimální rozvoj všech schopností dítěte především v oblasti smyslového vnímání s využitím prvků bazální stimulace, v oblasti rozvoje motoriky, komunikačních dovedností.

 

 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností

Je využívána zejména metoda Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).

 

 • Nácvik grafomotorických dovedností, příprava na zaškolení

Práce s dítětem je zaměřena na uvolnění ruky, přípravu na psaní a další potřebné dovednosti předškolních dětí s tělesným nebo rozumovým postižením.

 

 • Využití alternativních forem práce s dětmi s postižením

Jde především o využití tzv. multisenzorické místnosti ("snoezelen"), kde mohou děti vnímat a postupně se soustředit na jednotlivé smyslové podněty. Jako doprovodného programu je zde možné využít také prvků aromaterapie, muzikoterapie, různých druhů masáží či stimulací.

 

 • Krizová intervence

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď".

 

 • Metodická setkání učitelů pomocných tříd při ZŠ „praktických" a speciálních

Učitelé se seznamují s novými i alternativními edukačními metodami, pracovními i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, aj.

 

 • Setkání výchovných poradců ZŠ „praktických"

Náměty setkání vycházejí z požadavků výchovných poradců, jsou řešeny konkrétní problémy z praxe.

 

 • Pomoc při výběru vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Zprostředkování návštěvy vybrané firmy, možnost výpůjčky.

 

 

Autor: Lucka (7. třída, 2010)

Aktuality (další)

25. 04. 2018

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 17. 5. 2018 v době od 9 do 16 hodin. Pozvánka zde

25. 04. 2018

Zápis dětí do MŠ speciální proběhne dne 3. května 2018. Podrobnosti zde.

12. 01. 2018

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 6.848 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.