Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (11863)

Celkem hlasů: 52470
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Poskytované služby

Speciálně pedagogické centrum nabízí:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, metodické a terapeutické služby
 • informační a poradenské služby voblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením
 • zajištění integrace dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do běžných typů škol
 • odborné poradenství, konzultace, zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • psychologická a speciálně pedagogická vyšetření dětí z důvodu:
 • posouzení školní zralosti
 • výběru a zařazení do odpovídajícího typu předškolního a školního zařízení
 • řešení výukových i výchovných problémů dětí stělesným a mentálním postižením
 • přiznání příspěvků souvisejících se zdravotním postižením dítěte
 • profesní orientace
 • vydávání odborných posudků pro potřeby správních řízení
 • tvorby individuálních vzdělávacích plánů a konzultace při jejich realizaci
 • podpory, pomoci a následné péče při integraci dětí se zdravotním postižením do běžných škol
 • doporučení asistenta pedagoga

Další poskytované služby:

 • Ambulantní i terénní logopedická péče u klientů s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením s přidruženou těžkou řečovou vadou.

 

 • Sociálně právní poradenství

Pomoc při orientaci v základních právních předpisech a zdravotně sociálních souvislostech spojených se zdravotním postižením dítěte (náležitosti posuzování zdravotního stavu, přiznání mimořádných výhod, systém sociálních dávek a sociální péče, adresář organizací poskytujících sociální služby, aj.)

 

 • Včasná intervence pro děti do 3 let věku

Služby tzv. rané péče zahrnující podporu rodiny s dítětem s postižením během prvních let jeho života. Podpora spočívá v komplexním poradenství zaměřeném na optimální rozvoj všech schopností dítěte především v oblasti smyslového vnímání s využitím prvků bazální stimulace, v oblasti rozvoje motoriky, komunikačních dovedností.

 

 • Nácvik alternativních komunikačních dovedností

Je využívána zejména metoda Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS).

 

 • Nácvik grafomotorických dovedností, příprava na zaškolení

Práce s dítětem je zaměřena na uvolnění ruky, přípravu na psaní a další potřebné dovednosti předškolních dětí s tělesným nebo rozumovým postižením.

 

 • Využití alternativních forem práce s dětmi s postižením

Jde především o využití tzv. multisenzorické místnosti ("snoezelen"), kde mohou děti vnímat a postupně se soustředit na jednotlivé smyslové podněty. Jako doprovodného programu je zde možné využít také prvků aromaterapie, muzikoterapie, různých druhů masáží či stimulací.

 

 • Krizová intervence

Krizová intervence je způsob pomoci v takové životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se s klientem odborník zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď".

 

 • Metodická setkání učitelů pomocných tříd při ZŠ „praktických" a speciálních

Učitelé se seznamují s novými i alternativními edukačními metodami, pracovními i kompenzačními pomůckami, odbornou literaturou, aj.

 

 • Setkání výchovných poradců ZŠ „praktických"

Náměty setkání vycházejí z požadavků výchovných poradců, jsou řešeny konkrétní problémy z praxe.

 

 • Pomoc při výběru vhodných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Zprostředkování návštěvy vybrané firmy, možnost výpůjčky.

 

 

Autor: Iva (6. třída, 2010)

Aktuality (další)

12. 01. 2018

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 6.848 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.

12. 01. 2018

Také naši skolu navštívili v lednu Tři králové. Video zde.

20. 12. 2017

Přejeme všem rodičům, dětem, kolegům a známým krásné prožití Vánočních svátků, hodně energie a zdraví v roce 2018. Děkujeme také všem našim podporovatelům, velmi si Vaší přízně vážíme. PF zde