Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (12068)

Celkem hlasů: 53371
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Partnerství v projektu

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK


logo Opava


Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Partnery projektu jsou:

  • Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
  • Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
  • Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace


V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci – psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji. 

 

Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC. Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky:

Son-Rise, Feuersteinovo instrumentální obohacování I, základní I a II, Handle terapie I a II, Nácvik sociálních dovedností, Koncept bazální stimulace, Ovlivňování lokomoce během vyučování, Sociálně právní poradenství, Aplikované plavání, Krizová intervence, Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením, Úvod do systemického přístupu v pomáhajících profesích, Osobnostní typologie, HYPO, Dítě v předškolním věku, Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce, Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Arteterapie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením a Vývojová škála Bayleyové.

 

Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v  individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí se zdravotním postižením. Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie a videotrénink interakcí, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí.

 

Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.

 

Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.

Autor: Pavla (8. třída, 2010)

Aktuality (další)

25. 04. 2018

Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 17. 5. 2018 v době od 9 do 16 hodin. Pozvánka zde

25. 04. 2018

Zápis dětí do MŠ speciální proběhne dne 3. května 2018. Podrobnosti zde.

12. 01. 2018

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 6.848 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.