Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (11863)

Celkem hlasů: 52470
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

SPC / Partnerství v projektu

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK


logo Opava


Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Partnery projektu jsou:

  • Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
  • Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
  • Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
  • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace


V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci – psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji. 

 

Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC. Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky:

Son-Rise, Feuersteinovo instrumentální obohacování I, základní I a II, Handle terapie I a II, Nácvik sociálních dovedností, Koncept bazální stimulace, Ovlivňování lokomoce během vyučování, Sociálně právní poradenství, Aplikované plavání, Krizová intervence, Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením, Úvod do systemického přístupu v pomáhajících profesích, Osobnostní typologie, HYPO, Dítě v předškolním věku, Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce, Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Arteterapie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením a Vývojová škála Bayleyové.

 

Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v  individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí se zdravotním postižením. Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie a videotrénink interakcí, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí.

 

Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.

 

Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.

Autor: Lukáš (7. třída, 2010)

Aktuality (další)

12. 01. 2018

Děcko o.p.s. obdržela finanční dar ve výši 6.848 korun na zajištění svozové dopravy. Děkujeme panu Stanislavu Čípovi, jeho kolegům a všem, kteří U 2 Sluníček do kasičky přispěli. Foto v galerii.

12. 01. 2018

Také naši skolu navštívili v lednu Tři králové. Video zde.

20. 12. 2017

Přejeme všem rodičům, dětem, kolegům a známým krásné prožití Vánočních svátků, hodně energie a zdraví v roce 2018. Děkujeme také všem našim podporovatelům, velmi si Vaší přízně vážíme. PF zde