Kontakt

Základní škola speciální
a Mateřská škola speciální
,
Nový Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace

IČO: 66741335

čú: 9382810287/0100

Tel: (+420) 556 701 380
E-mail: specskola.nj@specskolanj.cz

Datová schránka: kvfgh3e

Elektronická podatelna: ZMSNJ@po-msk.cz

 

Speciálně pedagogické centrum

Tel: (+420) 556 706 262
E-mail: spc.nj@specskolanj.cz

 

Ambulance fyzioterapeuta

Tel: (+420) 556 704 889

Tel: (+420) 734 524 529

 

Adresa: Komenského 64,

741 01 Nový Jičín

Anketa (archiv)

Jaké informace Vás na stránkách školy zajímají nejvíce?
Projektové aktivity 23% (29689)

Celkem hlasů: 126421
© 2009 specskolanj.cz

Tyto webové stránky jsou sponzorským darem společnosti Enthusio

Komunikační pracoviště

 

podpora_moneta_2021.jpg

 

 

KOMUNIKAČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO DĚTI A ŽÁKY S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM

Období realizace: leden - srpen 2021

Finanční podpora: MONETA MONEY BANK ve výši 76.150 korun

 

Popis projektu a jeho cíle:

Děti a žáci s těžkým kombinovaným postižením mají v naprosté většině případů výrazně omezeny své komunikační schopnosti. Zpravidla u nich, ve spolupráci s logopedem, hledáme a postupně vytváříme, vhodný a především funkční systém alternativní komunikace. Kromě mentálního hendikepu limituje jejich komunikační schopnosti často také výrazné motorické postižení, které se dotýká jak oblasti mluvené řeči, tak také motorických dovedností horních končetin. Jedinou možností k navození komunikace se pak stává pohyb hlavy a očí.

Z tohoto důvodu jsme začali v rámci individuální logopedické péče experimentálně ověřovat zařízení a softwarové vybavení pro ovládání počítače prostřednictvím cílených očních pohybů. Zařízení nám zapůjčili rodiče jednoho žáka, který jej využívá především v domácím prostředí. Ukazuje se, že tento způsob alternativní komunikace je úžasnou možností pro výše popsanou skupinu dětí a žáků. Po systematickém nácviku jim poskytuje možnost aktivního zapojení do komunikačního procesu a  vyjádření svých potřeb, pocitů a přání.  Děti přestávají být uvězněny pouze ve svém těle a daří se jejich rozvoj také v ostatních vzdělávacích oblastech.

 

K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím několika dílčích kroků:

  1. Pořízení komunikačního pracoviště, které sestává z oční navigace, dotykové obrazovky a notebooku. Jeho nezbytnou součástí je také komunikačního programu GRID 3, diagnostický program DiagView a program pro nácvik správného ovládání Look To Learn. Sestava je navržena podle potřeb a možností naší školy ve spolupráci s odborníky z firmy SPECKTRA v.d.n.
  2. Výběr a ověřování možností jednotlivých dětí při používání komunikačního pracoviště, stanovení časového harmonogramu a zařazení pravidelného nácviku do školního režimu.
  3. Podpora rodičů v případném využívání obdobného komunikačního zařízení také v domácí a mimoškolní péči. Využití získaných zkušeností pro individuální nastavení softwaru, doporučení vhodného příslušenství a způsobu financování.

 

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení:

  • Dotykový monitor velikosti 22" - kde bude dítě aktivně sledovat a ovládat úkoly a činnosti, které obsahuje speciální komunikační software GRID 3 atd. Dotykový monitor volíme především proto, že zvýší variabilitu a možnost využití speciálního softwaru i pro děti, které jsou schopny cíleně využít pohyb rukou a dotyk prsty.
  • Oční navigace Tobii PCEye Mini -  zařízení, které skenuje oční pohyby konkrétního dítěte a umožňuje ovládání počítače jejich prostřednictvím. Jedná se o drobnou lištu, která se přikládá na dolní okraj monitoru a integrovanou kamerou snímá pohyby očí. Licence pro děti v ceně zahrnuje také výukové aktivity pro nácvik ovládání počítače pomocí očních pohybů Look To Learn.
  • Komunikační a edukační program GRID 3 - software vytvořený k ovládání prostředí počítače a výuce prostřednictvím cílených očních pohybů. Je nezbytnou součástí výše popsaného zařízení.
  • Diagnostický program DiagView - umožňuje záznam pohybů očí a díky tomu cílenou diagnostiku záměrného pohybu, rychlosti reakce, schopnosti setrvání na jednom bodě apod. Je to významný pomocník pro individuální nastavení zařízení, ale také zjištění míry pochopení sdělovaného.

 

 

 

 

 

Autor: Ondřej (2. třída, 2010)

Aktuality (další)

18. 05. 2021

Benefiční pochod na podporu naší žákyně. Více zde

16. 04. 2021

Od 12. 4. 2021 je ZŠ i MŠ speciální otevřená k prezenční výuce. Děti a žáci podstupují pravidelné antg. testování na Covid.

24. 03. 2021

Zápis do 1. třídy ZŠ speciální pro šk. rok 2021/22 proběhne 14. 4. 2021. Více informací naleznete v záložce "ZÁPIS" a také zde

Aktuální fotogalerie (další)